Vanuit het hart verbinden bij afscheid

Ik stel mijn hart open en bied hulp bij de voorbereiding en uitvoering van een mooi en persoonlijk afscheid.
Centraal staat daarbij wat voor jullie waardevol en belangrijk is. Wat past bij jullie en jullie overleden dierbare?
Samen gaan we een mooi, warm, persoonlijk en passend afscheid vorm geven!
vanuit het hart verbinden bij afscheid
“WE ZITTEN MET TOUWTJES AAN ELKAAR VAST”.

Dat zei mijn in 2002 overleden vader altijd. Hiermee bedoelde hij de onderlinge samenhang, de verbondenheid die híj voelde met mensen.
In het leven gaan mensen verbintenissen aan, al dan niet bewust. Er is onderlinge samenhang. Soms ben je tegen wil en dank met mensen verknoopt geraakt.
Wanneer iemand sterft vallen letterlijk verbindingen weg. Je kunt elkaar niet meer spreken, aanraken, in de ogen kijken.
Hoe zagen de onderlinge relaties eruit? Was er sprake van verbondenheid? Hoe uitte deze band zich dan? Waarom voelde je je zo verknoopt met de overledene?

In mijn persoonlijke beleving is er altijd verbinding. Alleen verschilt de kwaliteit hiervan. In mijn beleving blijven verbindingen over afstand, ruimte en tijd bestaan. Die brachten mij bij het werk van ritueel begeleider.

Na het overlijden van je dierbare gaan we samen uitgebreid in gesprek. Al luisterend en pratend ontdekken we samen een RODE DRAAD in het leven. Met behulp daarvan gaan we samen vorm geven aan een mooi, warm, persoonlijk en passend afscheid.

Daarbij mogen we gebaande wegen los laten. Sámen bepalen we wat waardevol en passend is bij deze unieke persoon.
RODE DRAAD
‘Ergens geworteld zijn’
Deze man was door het werk van zijn vader bij de spoorwegen vaak verhuisd. Toen hij trouwde vestigde hij zich in het Brabantse dorp waar hij werkzaam was als onderwijzer. Het was een dorp dat na de oorlog uit de as herrezen was. Geboren in 1932 had hij zelf de oorlog bewust meegemaakt en hij vertelde hierover tegen zijn leerlingen en later ook zijn kinderen. Door de verwoesting en wederopbouw was er een sterke verbondenheid binnen het dorp. Op latere leeftijd werd hij gevraagd een boek te schrijven over het dorp, zíjn dorp, in de oorlogsjaren. Hiervoor voerde hij veel gesprekken. Meer dan eens waren dat ouders waarvan hij als jong onderwijzer de kinderen les gegeven had. Hun openhartigheid verwonderde en raakte hem en de gesprekken verbonden hem nog meer met de grond waar hij al het grootste deel van zijn leven woonde. Hij voelde zich verbonden met dat dorp, het was zijn leefwereld, hiervoor zette hij zich in. Hier wandelde hij uren in de bossen, waar hij zijn gedachten de vrije loop kon laten. Waar verhalen tot hem kwamen. Hier was hij geworteld.
Vertel me en ik luister
Toon me en ik kijk
Laat me het beleven
en ik leer.

Het verschil met een uitvaartondernemer

Wanneer iemand sterft komt er veel op je af. In korte tijd moeten veel knopen doorgehakt worden, moet veel geregeld worden. Terwijl je daar zelf vaak nog niet aan toe bent.
Een uitvaartondernemer neemt de praktische zaken voor zijn rekening. De keuze voor begraven of cremeren, in een kist of in een lijkwade, het regelen van de locatie voor het afscheid, het drukwerk, de datum voor het afscheid.
Ik ben ritueel begeleider (ook wel funerair spreker, uitvaartspreker of woorddienstbegeleider genoemd). Ik kijk samen met jullie naar de inhoud van de afscheidsbijeenkomst en begeleid jullie hierin.
Samen zoeken we teksten, muziek en maken hier een bij elkaar passend geheel van. Bij meerdere sprekers stem ik in overleg de inhoud op elkaar af. Ik zorg voor een opbouw in de afscheidsbijeenkomst. Bovendien schrijf ik zelf een persoonlijk verhaal passend bij het voorbije leven van uw dierbare. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen.


© 2018 Door van Dijck  | ontwerp en realisatie Studio Coppis